duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11005 ha
Intravilan: 425 ha
Extravilan: 10580
Populatie: 1717
Gospodarii: 697
Nr. locuinte: 599
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie: Tîrgusor, Mireasa
Asezarea geografica:
Localitatea este aşezată în partea nordică a judeţului Constanţa
Activitati specifice zonei: Creşterea animalelor
Cultivarea terenului
Parcuri eoliene
Carieră de piatră
Activitati economice principale: Agricultura
Obiective turistice: Natura 2000 Zona situri arhelogice
Ester
Peştera Liliecilor
Peştera Adam
Cheile Dobrogei
Evenimente locale: Ziua comunei - Sfinţii Constantin şi Elena
Ziua recoltei
Boboteaza
Facilitati oferite investitorilor: Drumuri
Apă
Electricitate
Teren construcţii intravilan respectând normele U.E.
Turism
Dezvoltarea creşterii animalelor
Proiecte de investitii: -Proiect 125 Modernizare drumuri de expoatare în curs de implementare
-Proiect 577 Asfaltare străzi în localitate
-Proiect de gestionare a gunoiului de grajd, construire rampe de gunoi